logo

Recension C-Date


Funktioner
Trovärdighet
Säkerhet
Användbarhet
Support
Översikt

Det här är en bra webbplats för alla som hitta likasinnade människor. Närdu registrerar dig för att skapa en profil behöver du svara på några frågor. Meneftersom många av frågorna är frivilliga kan du välja att inte dela med dig avinformation om du inte vill. Till att börja med kan du välja att bara dela meddig av grundläggande information och gå tillbaka senare för att fylla i resen. Dukan också ändra uppgifter i efterhand när ditt liv förändras.

Användbarhet

Medan den här webbplatsen varken gör något särskilt nytt eller unikt, ärdet dess kvalitet som sticker ut. Den är noggrant utformad för att vara såintuitiv som möjligt och för att du ska hitta de mest relevanta alternativenutan att behöva trycka på en massa knappar eller gå igenom alltför mycketinformation på en gång. Detsamma gäller för profilerna. Den viktigasteinformationen visas först och om du vill veta mer om personen är det bara attgå till den profil som intresserar dig.

Hitta människor

Det finns ett stort antal konton på webbplatsen och många olikamänniskor från många olika bakgrunder. När du söker efter människor ärsökresultatet inställda på att visa de som matchar dig bäst först. Till attbörja med kan det stora antalet träffar vara lite överväldigande. Men du kanfiltrera resultaten efter ålder och avstånd för att gara det mer hanterbart.

Visit C-Date

Besök C-Date

Funktioner
Trovärdighet
Säkerhet
Användbarhet
Support

Översikt

Det här är en bra webbplats för alla som hitta likasinnade människor. Närdu registrerar dig för att skapa en profil behöver du svara på några frågor. Meneftersom många av frågorna är frivilliga kan du välja att inte dela med dig avinformation om du inte vill. Till att börja med kan du välja att bara dela meddig av grundläggande information och gå tillbaka senare för att fylla i resen. Dukan också ändra uppgifter i efterhand när ditt liv förändras.

Användbarhet

Medan den här webbplatsen varken gör något särskilt nytt eller unikt, ärdet dess kvalitet som sticker ut. Den är noggrant utformad för att vara såintuitiv som möjligt och för att du ska hitta de mest relevanta alternativenutan att behöva trycka på en massa knappar eller gå igenom alltför mycketinformation på en gång. Detsamma gäller för profilerna. Den viktigasteinformationen visas först och om du vill veta mer om personen är det bara attgå till den profil som intresserar dig.

Hitta människor

Det finns ett stort antal konton på webbplatsen och många olikamänniskor från många olika bakgrunder. När du söker efter människor ärsökresultatet inställda på att visa de som matchar dig bäst först. Till attbörja med kan det stora antalet träffar vara lite överväldigande. Men du kanfiltrera resultaten efter ålder och avstånd för att gara det mer hanterbart.

Visit C-Date